theme


mvahim:

احكم علي ما رايته من لا بما سمعته عني

mvahim:

احكم علي ما رايته من لا بما سمعته عنيانشوده مترجمه لليابانيه مو للعربيه لليابانيه


rubycosmos:

:D

rubycosmos:

:Dالحُب .. أشبه بِقَيدٍ بين يدان *  


الحُب
.. أشبه بِقَيدٍ بين يدان *